Brnění rukou v těhotenství

Člověk, který se zabývá problémem brnění rukou, si mohl jistě všimnout, že internet je plný diskusních fór, které se zabývající se tímto tématem. Asi nejčastějšími přispěvovateli jsou nastávající maminky, které se s tímto problémem setkávají čím dál tím víc častěji. Jedná se o těhotné ženy, které jsou již v posledních měsících požehnaného stavu nebo těch, jejichž ruce jsou vystaveny jednostranně zaměřené zátěži. Může se jednat o zarputilé hudební virtuózy nebo třeba vášnivé pletařky, či vyšívačky. S tímto problémem se potýkají i nastávající matky trpící nadváhou.

Těhotenství spojené s brněním rukou postihne spoustu žen a není se třeba nějak znepokojovat. V současné době se jedná o jev téměř běžný a nijak výjimečný. Během těhotenství totiž dochází ke zduření nebo otokům tkání, které jsou v našem organismu, takže i těch v oblasti zápěstní.

Ruce postižené brněním v těhotenství jsou teda prakticky normálním a předpokládatelným jevem. V oblasti rukou se vyskytuje množství nervových zakončení, které musí fungovat dokonale, jinak může být omezena hybnost rukou. Problém teda nastává tehdy, když se v oblasti zápěstní objeví nějaké otoky, které začnou tlačit na nervy, ty se tím mohou omezit nebo dokonce poškodit. Následkem tohoto stavu je nepříjemné brnění, mnohdy až pálení, či pocit tlaku. Tento stav není dobré podceňovat.

Výše popsané příznaky se mohou dále rozšířit. Nejedná se teda jen oblasti dlaní nebo zápěstí, ale můžou přecházet dále do těla, k loktu nebo dokonce se dostat až do ramene. Tento stav je pro pacienta již značně nepříjemný.

Intenzita je různá. Může se stupňovat, ale i klesat. Závisí to taky na tělesné stavbě pacienta, ale i na dalších faktorech. Nikdy teda není možné přesně určit, jak dlouho nebo jak moc se bude bolest projevovat, a do jaké míry ženu ovlivní ve výkonu běžných aktivit. Jsou známy i případy, že bolest je tak nesnesitelná, že žena nemůže delší dobu usnout nebo ji bolest trápí během noci. Z čehož může pramenit problémy se spánkem nebo celková únava organismu.

Jedinou útěchou pro nastávají maminky je to, že problémy většinou po porodu ustávají, až nakonec vymizí úplně a tělo se vrátí do normálního stavu. Vše by se mělo ustálit asi čtrnáct dnů po porodu, což je relativně krátká doba. Většina žen se s tímto stavem smíří a snaží se sním nějak sžít.

Některé ženy, které bolest snášejí hůře, se mohou rozhodnout pro návštěvu specialisty. Není vždy ale jisté, že ten se bude jejím problémem natolik zabývat, aby situaci vyřešil. Těhotenství ženy je stav dosti ošemetný. Ošetřující lékař jistě bude považovat za důležité řešit s nastávající maminkou jiné problémy, než je její brnění rukou. Ve většině případů se žena s tímto stavem bude muset smířit. Bude ji samozřejmě naordinován klid a doporučení, aby se vyhnula veškerým činnostem, které by jejímu stavu neprospívaly. Možností, jak si ještě od bolesti ulevit jsou fixační pomůcky v podobě dlah, či ortéz, které místo zpevní. Tím je ruka pevnější a žena nemá tolik problémů s výkonem některých činností, na které je zvyklá.

Filed in: Brnění rukou
© 2012-2020 Doktornet.cz :::