Možné příčiny brnění rukou

Pokud Vás trápí brnění rukou, nejste rozhodně sami. Těmito problémy trpí spousta lidí, ale mnozí si to nechtějí přiznat a nic s tím nedělají. Tyto problémy mohou být způsobeny několika rozdílnými faktory. Rozličné příčiny těchto nemocí, ale stejně tak různé podoby. Bolest se může projevovat ráno, po probuzení a pacient je nucen zápěstí rozhýbat, dále se může projevovat bolest během dne, kdy je dobré prsty protahovat, aby alespoň částečně bolest ustoupila. Na první pohled je těžké rozeznat, zda se jedná o banální přeležení rukou nebo o nějakou závažnější zdravotní komplikaci.

Brnění je způsobeno tlakem na nervy, které se nacházejí v zápěstí. Toto je vlastně nejčastější příčina těchto poruch. Ohledně tlaku působícího na nervy se dočtete v jiném článku. Pokud se samozřejmě obtíže opakují, je nutné vyhledat speciální pomoc.

Další, velmi závažnou příčinou, která může způsobovat brnění rukou, je právě cukrovka. Je to reakce organismu, který se snaží bojovat s cukrovkou. Tento stav není pro organismus přirozený a tak se s tím snaží něco udělat. Velmi smutné je to, že i člověk, který se pečlivě snaží léčit na cukrovku, dodržuje všechna předepsaná opatření, žije zdravým způsobem, což by mělo mít pozitivní vliv na jeho situaci, tak i přes to nemusí s brněním rukou nic udělat. Onemocnění cukrovkou má totiž na lidský organismus zničující účinky, jak na tělo samotné, tak i na jeho jednotlivé části, jako jsou například nervy v těle. Cévky, které jsou v lidském těle, musí být neustále průchodné. S rozvojem onemocnění cukrovkou se ale tyto cévky uzavírají a tím se snižuje jejich průchodnost. Neprůchodností cév je způsobeno, že nervy nejsou zásobovány krví. Nervy se poškodí a znehodnotí. Vlivem poškozených nervů v zápěstí člověk ztrácí hmat, v rukou není takový cit a v neposlední řadě nastane i ono brnění. Tento stav se odborně nazývá diabetická neuropatie.

Další z příčin brnění rukou je nádorového charakteru. Pokud člověk je napaden nádorovým onemocnění, je velká pravděpodobnost, že se brnění rukou projeví i u něj. To může být taky prvotním znakem a výzvou, že se objevil nádor. Příznak, který doprovází nádorové onemocnění je odborným termínem pojmenováno paraneoplastický příznak.

Skutečnost, že se objevilo brnění rukou, ve výše popsaném případě, může mít dvě hlavní příčiny. Jednou z nich je to, že tělo a jeho imunitní systém začal reagovat na přítomnost nádorového tělesa uvnitř těla. Druhou příčinou je to, že se jedná o přímou činnost nádoru. Nádor totiž sebou nese řadu škodlivých látek, které samy o sobě dokážou vyvolat brnění, případně další nežádoucí účinky. Příznaky, které ukazují na tento případ je nadměrné pocení během noci nebo výrazný úbytek na váze.

Existuje ještě několik možných příčin brnění rukou. Hormonální nebo metabolické onemocnění jsou další variantou. Lidé s poruchou štítné žlázy se často střetávají tváří v tvář s touto poruchou. Podobně je tomu i u onemocnění jater nebo ledvin.

Brnění rukou doprovází množství nemocí, proto je někdy určit tu hlavní. Pacienti potýkající se s roztroušenou sklerózou mají s brněním své vlastní zkušenosti. Postižení vláken nervové soustavy je jeden z hlavních příznaků.

Filed in: Brnění rukou
© 2012-2020 Doktornet.cz :::