Možnosti léčby Crohnovi nemoci

Moderní medicína zná hned několik možných cest léčby Crohnovy choroby. Nejde s jistotou říct, která z nich je ta nejúčinnější. Je to velmi individuální. Samozřejmě to závisí na každém pacientovi, jeho stavu, tělesné stavbě. Důležité je i to, ve které fázi se nemoc objeví a jak již je moc rozvinutá. Je jasné, že akutní propuknutí nemoci si bude žádat jiné postupy, než ta klidová. Léčba je doprovázená užívání medikamentů, dále speciální psychoterapií. Ve vážnějších případech se lékaři uchylují i k chirurgickým zákrokům.

Léky, které jsou podávány během této nemoci, v sobě obsahují látky, jako je kyselina5-aminosalicylová. Ta se může užívat jak vnitřně, tak v podobě čípků. Kromě této skupiny léčiv se využívají léky, které zužitkovávají protizánětlivý účine kortikoidů. Kortikoidy jsou látky, mající stejnou strukturu, jako hormony nacházející se v kůře nadledvinek. Stejně jako popsaná skupina výše se dají užívat vnitřně, místně nebo nitrožilně. Kromě těchto dvou uvedených hlavních skupin jsou k dispozici ještě medikamenty, které se nazývají imunosupresiva, které podporují imunitní systém. V neposlední řadě se v některých případech dají využít i antibiotika.

Samozřejmě se dá využít i řada dalších přípravků. Jedním takový, je skupina antibakteriálních léčiv. Jejich účinky jsou velmi prospěšné. Mohou korigovat množství bakterií ve střevech, stejně tak jako cizorodé látky. Při průjmových problémech se osvědčily léky k jejich zablokování.

Velmi překvapivě se u Crohnovy choroby může podávat umělý výživa. Ta má totiž za důsledek to, že je tělo dostatečně vyživeno vším, co potřebuje, ale taky pozitivně ovlivňuje všechny nutriční hodnoty v případě, že se pacient chystá na chirurgický zákrok.

Umělá výživa má několik pozitiv. Jedním z nich je to, že vyvolává tzv. střevní klid. Do těla jsou dostávány pouze žádoucí látky. Stejně tak se z těla odvádí bílkoviny, které nejsou tělu vlastní. A stejně tak snižuje imunitní odpověď organismu. Umělá výživa se praktikuje většinou u malých dětí, maximálně u dosovacích. Ve starším věku se provádí jen tehdy, nefunguje-li žádná jiná možnost léčby.

Stejně jako medikamenty, tak i umělá výživa se dá užívat několika způsoby. Buď v podobě klasických doplňků stravy, které pouze podporují normální stravu, dále v podobě sondy, která se pacientovi zavede přímo do žaludku, případně slepého střeva. Pomocí žilního vpichu se výživa podává jen v těch nejtěžších případech nemoci.

Pokud si to situace žádá a pacient nemá jinou možnost léčby, nezbývá než přikročit k chirurgickému zákroku. Tento způsob léčby se praktikuje až tehdy, nezabírají-li jiné možnost a je to opravdu nevyhnutelné. V akutních případech, je-li pacient ohrožen na životě, se také přistupuje k chirurgickému zákroku. Jedná se o situace, kdy silně krvácí střeva nebo při zánětech, během kterých by mohlo dojít k otravě krve.

Během operativního zákroku se pacientovi odstraní část tenkého nebo tlustého střeva. Zúžení střeva, což je plastický zákrok, během něhož nedochází k úplnému odebrání střevní tkáně. Chirurgický zákrok bývá většinou až poslední možností, jak řešit obtíže této nemoci. K operaci také dochází, je-li pacient na tom velmi špatně, pokud dojde k zúžení střevního průsvitu nebo k výskytu píštělí. Jejich výskyt je nejčastěji stanoven mezi střevními kličkami nebo mezi orgánem a střevem. Mohou taky nastat močové komplikace, které dokážou situaci pěkně zhoršit. V neposlední řadě je de riziko rakovinového nádoru.

Filed in: Crohnova nemoc
© 2012- Doktornet.cz :::