Jak rychle vyléčit hemoroidy

Už naše babičky a prababičky znaly zaručené recepty na léčbu hemoroidů. Doporučovala se koupel v dubové kůře nebo naopak studená sprcha, či švestkový kompot, a kdo ho neměl, tak alespoň sušené švestky. Tzv. babské rady jsou sice vhodné jako provizorní řešení, ale návštěva lékaře je nutností a nevyhne se ji nikdo, kdo se chce této nemoci zbavit. Bohužel ani ordinující lékař nikomu tyto zaručené typy neporadí. Ten má své prostředky a medikamenty, které jsou účinné. Stres není na místě. Všude rozšířená pověra, že všechny případy hemoroidů končí na operačním stole, je nesmysl.

Jako první jistě lékař ve většině případů zvolí tzv. konzervativní léčbu, během které není nutné žádných fyzických zásahů. Tato speciální léčba znamená prostou konzumaci předepsaných medikamentů, ale také zásadní úpravu jídelníčku, stejně jako stravovacích návyků. Proběhne celková změna životního stylu, která je pro úspěšnou léčbu nezbytná.

Medikamenty, které jsou předepsány lékařem, jsou převážně na to, aby bylo zastaveno, nebo alespoň co nejvíce omezeno, krvácení. Také na potlačení bolesti v postižené oblasti a jiných nežádoucích účinků. Ve většině případů lékař předepisuje různé masti, které se mohou aplikovat přímo na postižená místa, čímž se lék dostane přesně tam, kam má. Venotonika nebo vazoprotetika jsou léky, které taky úspěšně bojují proti hemoroidům.

Ani současná moderní medicína nemůže zaručit to, že by léky byly všemožné. Člověk se musí snažit měnit celkový životní styl. Je nutné dodržovat pitný režim, dostatek tekutin je opravdu potřebný. Vhodně sestavený jídelníček je základem. Pacient by měl omezit všechna ostrá jídla, která dráždí. Pokud si člověk pochutnává na mexických pochoutkách, v případě nemoci hemoroidů je s tím konec. Tato potrava totiž může člověku spíše ublížit. Stejně je tomu i se základními hygienickými návyky, kdy by člověk neměl oddalovat pravidelnou stolici nebo v opačném případě by neměl na toaletě číst vydání novin nebo luštit křížovky.

V některých extrémních případech, kdy ani úprava životního stylu nebo požívání medikamentů nepomáhá, je nutné započít s ambulanční formou léčby, která se přesněji nazývá semiinvazivní terapie. V těchto případech již k nějakým drobným zásahům dojde. Pacient se ale ani nyní nemusí obávat. Celkově se jedná o jednoduché techniky, které nejsou v žádném případě bolestivé. Barronova metoda je speciální metoda, díky ní je odstraňováno nadměrné množství hemoroidních uzlů. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších technik jejich odstraňování. Dále se využívá léčba elektrickou energií nebo ultrazvukem.

Jak vlastně taková Barronova metoda funguje? Jedná se o podvazování gumovými kruhy. Uzly, které jsou nadměrné nebo problematické se jednoduše podvážou kroužkem, který zastaví krvácení. Tyto uzly následně začnou odumírat, až nakonec úplně odpadnou.

V případě, rozhodne-li se lékař využít elektrickou léčbu, může pacient čekat velmi slabé elektrické výboje do cév. Tyto cévy totiž vyživují uzly. Elektrickým šokem se opět zastaví krvácení a následuje zmenšení a odpadnutí uzlů.

V neposlední řadě se využívá také léčba pomocí ultrazvuku. Zde se jedná opět o podvaz. Hlavní tepny hemoroidů se podvážou pomocí zvláštní sondy, která je zavedena otvorem do konečníku. Jednotlivé cévy, které zásobují uzly, jsou podvázány. Tím pádem se opět sníží proud krve a následné zmenšení uzlů.

Nevyhnutelnost chirurgického zákroku je pouze v těch nejvážnějších případech. Dochází k tomu v případech, kdy ani léky, ani změna životního stylu a ani žádná z výše popsaných technik nepomohly. Člověk mající stále problémy musí skončit na operačním sále. Ještě existuje jedna metoda. Jedná se o tzv. Longovu chorobu, kdy lékař zavádí speciální nástroj do konečníku, pomocí něhož je odříznuta část tkáně. Abychom předešli případné panice, tento zákrok se provádí v úplné anestézii.

Filed in: Hemoroidy
© 2012-9213 Doktornet.cz :::