Šedý zákal

Šedý zákal (nazývaný také „katarakta“) je onemocnění oka, při kterém dochází k zakalení oční čočky a ke zhoršení funkce oka. Vyskytuje se velmi často, a to především u starších lidí (ve věku kolem šedesáti let). Uvádí se, že šedým zákalem onemocní ve stáří až 50 procent populace v rozvojových zemích.

Oční čočka se skládá z proteinů a z vody. Plní důležitou funkci zaostřování na dálku a na blízko podle toho, na co se oko aktuálně zaměří. V případě, že se oční čočka zakalí, funkce zraku se rapidně zhorší. Pacienti s šedým zákalem svou zrakovou ostrost srovnávají s koukáním přes špinavé sklo.

V případě, že oko postihne šedý zákal, se mění chemické složení oční čočky, dochází k ukládání pigmentu a zadržování vody. Čočka tak zvětšuje svůj objem a zvyšuje i svoji váhu.

Příznaky

Šedý zákal vzniká postupně, obvykle s pomalou frekvencí zhoršování příznaků. V první fázi je onemocnění těžko rozpoznatelné. Prvním typickým příznakem šedého zákalu bývá zhoršení zrakové ostrosti. Vidění bývá někdy mlhavé. Objevuje se také první citlivost očí na světlo.

Mezi další příznaky šedého zákalu patří:

• neostré vidění

• odlišné odstíny barev u každého oka

• zdvojené či ztrojené vidění jedním okem

• zhoršující se krátkozrakost a astigmatismus

Příčiny

Příčin vzniku šedého zákalu může být hned několik. Nejčastěji se setkáváme s tzv. „senilní kataraktou“, která vzniká v důsledku stárnutí oka. Dalšími příčinami vzniku šedého zákalu může být:

• dědičnost

• pohlaví (častěji trpí šedým zákalem ženy)

• cukrovka

• obezita

• kouření (zvyšuje vznik šedého zákalu až trojnásobně)

• lidská rasa (nejčastěji trpí šedým zákalem černoši)

• životní styl (složení stravy, znečištění ovzduší, UV záření atd.)

• úraz či jiná onemocnění oka

• infekce matky při probíhajícím těhotenství (tzv. „kongenitální katarakt“)

• dlouhodobé užívání některých léků (kortikosteroidy)

Prevence

Přesná příčina vzniku šedého zákalu zatím není známá. Proto je obtížné jeho vzniku zamezit a stanovit účinnou prevenci.

Léčba

Nemoc nelze vyléčit jinou cestou než chirurgickou operací. Jejím cílem je odstranění zakalené čočky a její nahrazení čočkou umělou. Způsobů operace je několik. Provádí se většinou ambulantně nebo s jednodenní hospitalizací v nemocnici. Doporučení k operaci vydává lékař na základě důkladného vyšetření pacienta, a to v případě, že šedý zákal významně zhoršuje kvalitu jeho života. Operace jsou upřednostňovány např. i u pacientů, kteří trpí zároveň zeleným zákalem.

Nejčastěji se operace provádí v tzv. topické anestézii, při které se na oko kapou anestetické kapky. Celková doba zákroku činí zhruba 15 až 30 minut. Zakalená čočka se odstraní rozdrcením speciálním ultrazvukem a současným odsáváním jejích částeček. Do čočkového pouzdra, které se ponechá, se vloží čočka umělá.

Umělá čočka je vyrobená z měkké nebo tvrdé průhledné umělé hmoty. Dioptrie umělé čočky odpovídají dioptriím původní čočky, které byly předem změřeny. Pomocí této operace se tak dá odstranit krátkozrakost nebo dalekozrakost oka. Ke stabilizaci vidění dochází většinou po 2 až 4 týdnech od operace. Pooperační péče spočívá v klidovém režimu a v užívání antibiotických kapek a kapek s obsahem kortikosteroidů.

Komplikace

Komplikacemi šedého zákalu mohou být pooperační otoky nebo odchlípení sítnice, nadměrný nitrooční tlak atd.

Mezi závažné komplikace se řadí krvácení do oka v průběhu operace nebo pooperační vznik infekce v oku. Tyto komplikace bohužel často přináší doživotní zhoršení zraku.

Filed in: Nemoci
© 2012-8175 Doktornet.cz :::