Syfilis

Syfilis je velmi závažná a nebezpečná pohlavní choroba. Jde o infekční nakažlivé onemocnění, které vyvolává bakterie Treponema pallidum. Šíří se výhradně pohlavním stykem (ve všech podobách), přenosem z matky na plod během těhotenství nebo kojením, a to převážně mezi mladými lidmi ve věku od 15 do 30 let. V minulosti šlo o skutečnou hrozbu. Syfilis dosahoval rozsahu epidemie a před objevením antibiotik byla léčba v podstatě nemožná a toto onemocnění tak končilo fatálními následky, znetvořením až smrtí.

Příznaky a průběh onemocnění se dělí do tří fází. V první fázi (tzn. v období od 2 do 8 týdnů) se v oblasti přenosu infekce (genitálie, ústa, jazyk) objeví tvrdý, rudý vřed o velikosti 0,5 – 2,5 cm. Dojde ke zduření mízních uzlin v oblasti nákazy. Obojí je nebolestivé a vřed se navíc během 4 až 6 týdnů zahojí, což přispívá k přehlédnutí příznaků. Paradoxně pouze včasně zahájená léčba dokáže syfilis vyléčit. Již v první fázi se totiž infekce prostřednictvím krve šíří do celého organismu.

V druhé fázi se objevuje rozsáhlá vyrážka na různých místech těla. Dochází opět ke zduření mízních uzlin, které může být doprovázeno horečkou, nevolností, slabostí, nechutenstvím, bolestmi hlavy. Infekce napadá ledviny, žaludek, játra, slezinu, močový měchýř a další orgány. I tyto příznaky během 2 až 6 týdnů mizí. Toto klidové období se označuje jako latentní stádium. A i to velkou měrou přispívá k tomu, že pacient není nucen navštívit lékaře a o své nemoci neví. Přitom ve druhé fázi už infekce poškodila celý organismus.

Příznaky třetí fáze (někdy označované jako pozdní syfilis) se mohou objevit až po uplynutí několika let. Patří mezi ně např. rozpad kožní tkáně v obličeji nebo v ústech, postižení nervové soustavy, cévní soustavy, srdce, kloubů, tvorba výdutí v oblasti cév a granulomatózních zánětlivých ložisek – tzv. gummat v oblasti nosu, patra, jater, kostí. Dochází k závažným poruchám osobnosti, demenci, obrně, kómatu až smrti.

Léčba syfilisu spočívá v užívání antibiotik při hospitalizaci v nemocnici. Pokud je zahájena v první nebo v počátku druhé fáze, je zpravidla úspěšná a bez vážnějších následků. V České republice je ze zákona povinná. Důležitá je samozřejmě i léčba všech současných sexuálních partnerů nakažené osoby. Po skončení léčby je pacient sledován lékaři po dobu dvou let. V případě negativního nálezu infekce je poté vyřazen z evidence nemocných. Pacienti, kteří dosáhli třetí fáze syfilisu však nejsou z této evidence vyřazeni nikdy.

Prevencí kapavky je zodpovědné sexuální chování, tzn. věrnost partnerů, omezení počtu sexuálních partnerů a používání kondomu.

Filed in: Pohlavní nemoci
© 2012-2019 Doktornet.cz :::