Artróza

Artróza je jedna z velmi rozšířených nemocí mezi celým obyvatelstvem. Postihuje asi dvacet procent všech obyvatel Evropské unie. Často se proto setkáváme s označením epidemie. Tento aktuální problém se vyskytuje ve všech věkových kategoriích. Není teda pravda, že se jedná o nemoc vyššího věku. Stále přibývá nemocných ve věkové kategorii od patnácti do třiceti pěti let. Je pravda, že větší výskyt je v pozdějším věku. Kolem čtyřicátého věku života se nejčastěji objevují první příznaky. S přibývajícím věkem přibývá i nemocných. Asi jedna pětina padesátníků trpí touto populační chorobou.

Člověk, který začíná pociťovat bolesti kloubů po zátěži opakovaně, obvykle to znamená začínající artrózu. Uvnitř kloubu začíná probíhat stále větší tření, tím pádem se opotřebovává chrupavka, která nedokáže tyto nárazy dostatečně tlumit a tím dochází k bolesti. Bolest je velmi nepříjemná a doprovázená ztuhnutím kloubů. Před každým pohybem těla je nutné, aby se klouby pořádně zahřály a rozhýbaly. Otoky, které jsou vidět již běžným laickým okem, způsobené hromaděním tělních tekutin na jednom místě. S končetinou, které je napadena zánětem, se dá sice pohybovat. Tento pohyb není přirozený, protože bolest nedovolí vše provádět tak, jako zdravý kloub.

Většina případů artrózy mají tzv. progresivní charakter. To znamená, že průběh nemoci se stále stupňuje. To následně může velmi ovlivnit celý životní styl postiženého pacienta, který musí své životní tempo uzpůsobit nemoci. Je nutné opatrného a zpomaleného tempa, kvůli snížené pohyblivosti některé z končetin.

Většina lidí, kteří o nemoci jen slyšeli, si myslí, že tato nemoc se týká pouze koleních kloubů. Ale to je omyl. Nemoc postihuje i horní končetiny, ramena, kyčle, nebo dokonce klouby v páteři.

Artróza si své pacient nevybírá. Většinou vzniká jako jednostranné zatěžování některého z kloubů. Může to vzniknout jako následek vrcholového sportu nebo nějakého povolání, ve kterém je potřeba nadměrné námahy. Nutno ale podotknout, že mezi nynějšími staršími lidmi, kteří již překročili padesátý rok svého věku, neexistuje tolik vrcholových sportovců, kteří by měli nemoc způsobenou sportem. U osob starších padesáti let se jedná asi o osmdesát procent postihnutých. Většina z těchto postižených ke svému onemocnění přišla díky své nadváze. Tíha svého těla má totiž vliv na kluby, které jsou nadměrně zatěžovány.

Nejčastějším spouštěčem artrózy tedy není ani pracovní vytížení, a ani nadměrné přetěžování kloubů způsobené častým sportováním, ale právě nevhodným životním stylem, díky němuž dochází ke zvyšování váhy, která může přerůst až v obezitu. Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidi, kteří pracují někde v kanceláři nebo prostě jen vykonávají sedavé zaměstnání. Trpí nedostatkem pohybu a následném ochabování svalové hmoty. Lidské tělo je teda ve špatné fyzické kondici a to už je jen krůček k boji s touto zákeřnou nemocí.

Kromě rostoucí váhy jsou zde i další faktory, které přímo ohrožují lidské zdraví. Jedním z nich je v dnešní době všude přítomný stres, který zatěžuje snad všechny věkové kategorie. Stres, který způsobuje vypětí ve svalech. Toto napětí, které může být až neúnosné, má za následek jejich trvalé poškození. Jakmile jsou již svaly poškozeny, spolu s vazivem kolem nich, vede to k samotné zátěži jednotlivého kloubu.

Filed in: Artróza
© 2012- Doktornet.cz :::