List/Grid Anorexie Subscribe RSS feed of category Anorexie

Průběh onemocnění anorexií

Průběh onemocnění anorexií

Anorexie je nemoc dána souběžně duševními i čistě tělesnými okolnostmi, a tak může nabývat velmi různých podob. Proto je složité hovořit o samotné anorexii. Má zvláštní formy, které se od… Read more »

Jaké jsou příznaky anorexie

Jaké jsou příznaky anorexie

Ačkoliv se v dnešní době díky nejrůznějším médiím dovídáme o mentální anorexii celkem pravidelně, pořád setrvávájí určité nejasnosti v otázkách, kde vůbec tato nemoc začíná, a kde a jakým způsobem… Read more »

Jak předcházet mentální anorexii

Jak předcházet mentální anorexii

V případě vlastní léčby anorexie se jedná o celkem komplikovanou záležitost. Nedají se zde totiž snadno uplatnit souhrnné metody, které by účinně fungovaly u všech pacientů. Je tedy více než… Read more »

Co je mentální anorexie

Co je mentální anorexie

Mentální anorexie se značí jako nemoc psychosomatického rázu. Řadí se mezi tzv. poruchy příjmu stravy. Ačkoliv je v dnešní době stále více zmedializovaná, mnozí lidé toto onemocnění považují spíše za… Read more »

Možnosti léčby mentální anorexie

Možnosti léčby mentální anorexie

Mentální anorexie patří mezi nemoce spadající do oblasti psychosomatických potíží. Součást tohoto onemocnění tvoří psychologicky podmíněný dojem. Anorexií postižený člověk si připadá moc tlustý. Přijatelné prostředky, jak se dá této… Read more »

© 2012- Doktornet.cz :::