Možnosti léčby artrózy

Léčba artrózy si žádá hlavně to, aby člověk se svými problémy neotálel, ale jednal rychle a ve všech ohledech. Neznamená to jen pravidelné prohlídky u lékaře a následné pojídání jím předepsaných léků, ale celková změna svého životního stylu. Prvním a nejvíce zásadním krokem je změna jídelníčku. Většina pacientů, postižených artrózou trpí zároveň nadváhou. Proto je více než nutná snaha o redukci váhy. Bez snížení váhy na únosnou míru je náprava nemoci téměř nereálná. Tělesný pohyb se do programu musí vhodně zapracovat tak, aby byl co největším pomocníkem spolu s úpravou jídelníčku. Pohybové aktivity, kterých by se nemocní neměli v žádném případě vyhýbat, jsou například plavání nebo jízda na kole. Klouby, které jsou postižené nemocí, nesmí prochladnout. Je teda nutné dbát na správném oděvu, který zachovává vyšší teplotu kloubů.

Předtím, než se člověk rozhodne navštívit specialistu s tím, že má zřejmě problémy s klouby, měl by si dobře rozmyslet, co mu řekne. Lékař se jistě bude ptát na otázky typu, jak dlouho problémy s klouby přetrvávají, zda máte nějaký pravidelný pohyb nebo třeba zda bolest přichází běžně nebo jen při pohybu.

Takto konstruovaný rozhovor je běžnou součástí vyšetření. Dále na řadu přijde odběr krve a série dalších potřebných vyšetření, například sonografie, rentgen, k určení správné diagnózy.

K samotné léčbě je možné přistoupit až tehdy, zná-li ošetřující lékař všechny podrobnosti týkající se pacienta. Léčba se v prvé řadě zaměřuje na utlumení bolesti a poté na co největší umožnění pohybu člověka. Léčba artrózy je skutečně zdlouhavá. Nikdo nemůže očekávat viditelná zlepšení již po několika týdnech. Jedná se o dlouhodobější proces, který může trvat i několik let, s čímž by měli pacienti předem počítat.

Pohybová, neboli fyzická léčba je velmi důležitá v první fázi léčby. Zkušený fyzioterapeut se věnuje pacientovi, jak jen to jde. Provádí s ním několik sérií účinných cviků, díky nimž se celé tělo procvičuje, ale zároveň při tom nedochází k nežádoucím účinkům na klouby.

Magnetoterapie, hydroterapie nebo léčba ultrazvukem jsou jedny z mnoha podpůrných prostředků, využívajících se jako doplněk léčby. Nabídku těchto programů doporučí a vhodně stanoví ošetřující lékař, který má s tímto bohaté zkušenosti. Déle poradí s vhodnou volbou pomůcek, usnadňující pohyb, jako jsou ortézy, vložky do bot a podobně.

Ani pacient, který trpí artrózou, se nevyhne konzumaci léků. Jedná se o klasická analgetika, které se mohou užívat v podobě každému známých tabletek, nebo dokonce v podobě mastiček, které se aplikují přímo na bolestivá místa.

Antirevmatika jsou další skupinou léků, které se nejvíce využívají. V neposlední řadě se užívají taky chondroprotektiva. Proti bolesti, ale taky jako prevence zánětlivým onemocněním se využívají ty antirevmatika, naproti tomu chondroprotektiva se užívají kvůli obnově chrupavek, které byly poškozeny artrózou, ale taky pro dodání kolagenu do těla.

Velkým rizikem je to, že ani po dlouhodobé léčbě se nemusí dostavit kýžený výsledek. S tímto rizikem by měli pacienti počítat již od začátku. Pokud se zlepšení stále nedostavuje, nezbyde nic jiného, než podstoupit chirurgický zákrok. Jedná se o několik variant řešení takové situace. Výstupky, které jsou na kloubu přebytečné, s jednoduše obrousí. Dalším typem je výplach kloubu, který umožní odplavení úlomků kloubů. Jedná-li se o rozvinutější stádium artrózy a ani tyto operace nepomohou, lékař může přistoupit k úplné výměně kloubu.

Filed in: Artróza
© 2012- Doktornet.cz :::