Léčba panické poruchy pomocí léků

Panická porucha je pro mnohé lidí jednou velkou neznámou a jen si představují, jak se tato porucha projevuje a hlavně jak probíhá léčba. Většina představ ovšem není daleko od pravdy, i když mnohdy se to zdá být neuvěřitelné. Dopování léky, které lidi úplně oblbne, že neví ani kdo jsou, dlouhé sezení u terapeuta a podobně. Je jasné, že takové extrémy jsou přehnané, ale i ty se v ojedinělých případech mohou objevit. Léky, které předepisuje psychiatr, jsou většinou takové, které není dobré užívat dlouhodobě, kvůli jejich účinkům. V tomto případě se doporučuje léčba, tzv. farmakoterapie, která obsahuje pouze bezpečné léky, antidepresiva. Doplňkem samotné léčby jsou i sezení s terapeutem, který se snaží pacienta uvolnit. Bohužel se i tak někdy dostane do situace, kvůli níž se právě léčí.

Medicína se v současné době nespoléhá pouze na léčbu pomocí léků. Jejím doplňkem je psychoterapie. Základním a hlavním cílem farmakoterapie je snížení rizika výskytu panického záchvatu. Léky se snaží redukovat napětí v těle, čímž se snižuje riziko vzniku záchvatu. Užívání léků je dlouhodobějšího rázu. Není možné si myslet, že žádoucí účinky se dostaví po jednom použití. Proto se léky podávají ještě nějakou dobu po tom, co se objevil poslední záchvat. Hovoříme v řádech asi jednoho roku. Léky, které se podávají, jsou takového charakteru, aby si na nich pacient nemohl vytvořit závislost.

Současná medicína proto využívá speciálních antidepresiv, u kterých nehrozí riziko vzniku závislosti. Antidepresiva ovlivňují produkci látek v těle. To znamená, že se do těla nedostávají žádné nežádoucí a tělu cizí látky. Tím nedochází k vytváření nějakého návyku na tělu cizích látek. Naopak pravidelné užívání předepsaných léčiv tělu prospívá. Mozkové buňky se dostávají do stavu rovnováhy a nedochází k záchvatům. Jak již bylo uvedeno výše. Není možné si myslet, že antidepresiva začnou účinkovat ihned po prvním použití. Jedná se o dlouhodobější charakter v rozmezí od tří týdnů až po měsíc a půl.

Doplňkem antidepresiv se v poslední době staly tzv. benzodiazepiny. Díky nim je možné okamžitě snižovat akutní záchvaty, které se právě objevily. Ty mají teda okamžitý účinek. Pozor ale s těmito léčivy. Není vhodné je užívat dlouhodoběji, protože si na ně tělo snadno vytvoří závislost. Benzodiazepiny se obvykle předepisují na počátku léčby, kdy antidepresiva ještě nemají ten žádoucí účinek. Po nějaké době je ale nutné je vysadit. Účinkují opravdu rychle. Již během prvních čtrnácti dnů se objevují výsledky, a tak jsou vhodnou pomocí v krizových situacích.

Zahrávat si s těmito léky ale může mít vážné následky. S benzodiazepiny člověk nemůže přestat jen tak ze dne na den. Je nutné postupné snižování dávek. Skončil-li by člověk s jejich užíváním okamžitě, objevily by se abstinenční příznaky a celá situace by se ještě zhoršila.

V současné době je nejčastěji používanou léčbou právě kombinace antidepresiv s benzodiazepiny. Jedná se o vhodnou kombinaci. Protože než začnou fungovat antidepresiva, zdravotní stav korigují benzodiazepiny. Po určité době je možné s jejich postupným vysazováním, ale zároveň člověk užívá antidepresiva, která ho chrání před možným propuknutím záchvatu.

Filed in: Panická porucha
© 2012- Doktornet.cz :::