Zánět ledvin v těhotenství

Obecně je známo, že záněty ledvin postihují častěji muže. Ženy jsou v mnohých případech ušetřeny. Je to dáno jejich stavbou těla, především stavbou močových cest, díky nimž se infekce šíří do zbytku těla. Naproti tomu je ale riziko mezi ženami velmi silné v době, kdy jsou v jiném stavu, těhotné. Zatím ještě nenarozené dítě svým tlakem na močový měchýř může žen způsobit nepříjemnosti. To způsobuje, že moč nemůže tak dobře z těla odtékat a následně z toho vznikají záněty ledvin. Není to ale jediná příčina. Riziko onemocnění během těhotenství je závislé i na mnohých dalších faktorech.

Onemocnění (přítomnost mikroorganismů, ale i jiné zdravotní problémy) během těhotenství je závislé taky na tom, zda se jedná o ženu, která se chystá na svůj první porod nebo již v minulosti někdy porodila. Dalším faktorem je věk rodičky. S přibývajícím věkem, roste riziko, jedná se ale o případy vyššího věku, přes třicet pět let.

Pokud ženy jsou ve stavu očekávání svého potomka a již dříve budoucí rodička prodělala zánět močových cest, měla by se na ženu klást větší lékařská pozornost. K okamžité léčbě, i přes probíhající těhotenství, musí dojít okamžitě, projeví-li se sebemenší problémy. Spojitost mezi zánětem močových cest a následnému zánětu ledvin se v minulé době prokázalo již několikrát, proto je nutní si na to dávat pozor.

Je téměř běžné, že následkem infekce močových cest je zánět tzv. ledvinové pánvičky. Jedná se o velmi nebezpečné onemocnění, které je ještě nebezpečnější tím, že většina příznaků je téměř nepozorovatelných.

U těhotných žen se ve většině případů setkáváme s chronickou delší formou této zánětlivé nemoci. Naproti tomu akutní forma s rychlým a zřetelným průběhem se objevuje pouze zřídka.

Každý, kdo má již nyní strach o své zdraví může být v klidu. Toto onemocnění má velmi dobré vyhlídky do budoucnosti. Pokud se zachytí včas, pacient se nemusí obávat. Pokud hlavní příčinou je pouze přítomnost bílkovin v moči, není se čeho bát. Horší situace nastává tehdy, dostaví-li se ještě zvýšený krevní tlak.

Velkému riziku se vystavují ženy, které ještě nejsou ani ve dvacátém osmém týdnu těhotenství. Je zde velká pravděpodobnost, že plod odumře, následkem zánětu. K úmrtí plodu dochází asi v jedné čtvrtině případů. Pokud přeci jen ke smrti nenarozeného plodu nedojde, může žena očekávat další komplikace v podobě předčasného porodu. Nepříjemnosti čekají až tři čtvrtiny postižených zánětem s chronickou podobou. Jedná se o problémy s činností ledvin, zvracení nebo nesnesitelné křeče.

Riziko prodělání zánětu ledvin u žen, které jsou těhotné, je vysoké. Situace je ještě horší tehdy, trpí-li žena zhoršenou funkcí ledvin již od počátku těhotenství. K umělému ukončení těhotenství může dojít v případech, kdy žena trpí nějakou poruchou funkce ledvin již na počátku těhotenství. Situace je v tomto případě velmi pesimistická a pro ženu, ale i dítě téměř neřešitelná s dobrými výsledky.

Filed in: Zánět ledvin
© 2012- Doktornet.cz :::