Cyklická ketogenní dieta

Na rozdíl od mnoha jiných diet ta ketogenní nenachází svoje uplatnění jenom mezi těmi, kdo se nehýbají vůbec anebo jenom v rámci pracovních povinností. S ketogenní dietou se tak můžete docela často setkat také v šatnách posiloven a nejrůznějších tělocvičen, kde o jejích výhodách a nevýhodách diskutuje už několikátá generace sportovců. I oni totiž čas od času potřebují upravit svojí váhu, a zbavit se nashromážděného přebytečného tuku. Je však jasné, že oproti „obyčejnému“ člověku, který se nevěnuje namáhavým fyzickým aktivitám každý den, si jejich organismus žádá přece jen trochu jiné množství energie. A právě proto se mezi sportovněji založenými lidmi můžeme setkat s upravenou variantou této diety, která je známá pod označením cyklická ketogenní dieta.

Základní princip této diety samozřejmě i v její cyklické formě zůstává nezměněný. Připomeňme proto stručně, v čem spočívá. Cílem jídelníčku podle ketogenní diety je postupné odstranění nadbytečných tukových polštářků. Ke splnění tohoto cíle vedla jejího tvůrce, doktora Atkinsona, docela jednoduchá úvaha. Pokud organismus člověka postupně vyčerpá svoje zásoby sacharidů, nezbude mu, než si je sám vyrobit prostřednictvím přeměny tuků. Což zároveň znamená, že pokud se rozhodneme zbavit tělesného tuku, jednou z cest by mohlo být drastické omezení příjmu sacharidů v potravě: po vyčerpání jejich zásob totiž naše tělo bude muset „sáhnout“ právě do tuků.

Ketogenní dieta je proto založená právě na tomto jednoduchém principu. Z našeho jídelníčku vyřadíme všechny potraviny a pokrmy, které obsahují sacharidy, abychom místo nich konzumovali ve větší míře pouze potraviny s vysokým obsahem bílkovin (a třeba i tuků).

Nyní přichází ke slovu ono označení cyklická. Ketogenní dieta díky svému přece jen dost jednostrannému zaměření samozřejmě není určená jako stálá stravovací alternativa. Její síla se tak ukazuje především během krátkodobějších období, kdy se potřebujeme v co nejkratším čase zbavit co možná nejvíce tělesného tuku. Pokud většinu týdne strávíte v sedavém zaměstnání, a po práci neholdujete sportu, nebudou pro vás dva týdny klasické ketogenní diety představovat žádné větší ohrožení vašeho běžného životního stylu. Opačná situace ale nastává v případě, kdy vaše tělo potřebuje dostat vše potřebné, aby úpravou jídelničku netrpěly vaše fyzické výkony. Jinými slovy, pokud se skoro každý den věnujete náročnějšímu tréninku, úplně vyřadit sacharidy si zkrátka nemůžete dovolit. Znamenalo by to pro vás totiž brzy úbytek sil a zhoršení vašich výkonů.

V takovém případě se proto sportovci a kulturisté někdy uchylují k její cyklické variantě, která spočívá v cyklickém střídání období naprosto minimálního příjmu sacharidů s obdobím, během kterého opět sacharidy běžně zařazujeme. Vtip tu spočívá v odlišné délce obou fází.

Typicky se tu tak doporučuje pět dní tzv. low carb fáze, tedy období, kdy sacharidů v potravě přijímáme jenom naprosté minimum, a to asi do celkového množství 40 gramů denně. Během těchto pěti dní se náš organismus dostane do tzv. stavu ketózy, kdy energii začneme získávat právě z tuků.

Aby však tento stav netrval tak dlouho, kdy by hrozil pokles naší výkonnosti a obecně nedostatek sil, následující dva dny pro změnu sacharidy opět konzumujeme v běžném nebo ještě o něco vyšším množství. Tehdy hovoříme o tzv. carb up fázi. Ta je totiž dlouhá zhruba tak dlouho, aby sice došlo k obnovení důležitých zásob glykogenu. Zároveň už ale není tak dlouhá, abychom během ní zase přišli o výsledky předchozích pěti dní.

Filed in: Ketonová dieta
© 2012- Doktornet.cz :::